Wat is het echte rendement

Let op alle extra kosten

Echte rendement
Rendementen van 7%
Rendement na aftrek BTW
Verhuur opbrengsten van € x
Prognose rendement
Bruto opbrengsten € x
Ondergrens rendement
Variabel rendement
Het wordt u bewust ingewikkeld gemaakt het daadwerkelijk rendement op recreatiewoning te bepalen. Bekijkt het heel simpel: de verhuur opbrengsten minus alle kosten welke het park en/of verhuur organisatie rekent is € x. Dit bedrag gedeeld op uw totale investering (ex BTW) is het netto rendement. Vergeet daarna niet dat u wellicht nog gemeentelijke lasten en verzekeringen heeft welke jaarlijks terugkomen. En bedenk ook dat uw inventaris ooit vervangen dient te worden.
Voorbeeld
U koopt een recreatiewoning exclusief BTW voor totaal € 150.000,– .
De verhuur opbrengsten zijn € 20.000,–. Hier vanaf gaan de parkkosten stel € 5.000,–. Daarnaast betaalt u voor het verhuren van de woning, stel 20%, aan de verhuurder zijnde € 4.000,– (let op: sommige vragen tot 35%). Blijft over € 11.000,–. Hiervan gaan vaak nog af de kosten van verzekering en gemeentelijke belastingen. Wanneer u na aftrek van ook deze kosten totaal € 10.000,– overhoudt, is uw rendement op uw investering van € 150.000,– dus 6,6% netto op uw investering. Let op: dit is box 3 inkomen, dus vrij van inkomstenbelasting, maar het (on)roerende gedeelte van uw investering valt onder de nieuwe vermogensrendementsheffing. Wij zorgen bij aankoop voor de juiste uitsplitsing op de factuur zodat u aanmerkelijke bedragen kunt besparen voor uw vermogens belasting.
Een variabel of gegarandeerd rendement kiezen
Wanneer is er sprake is van een prognose, ook wel variabel rendement genoemd. De verkoper maakt dan na aftrek van alle vaste en variabele kosten (in dit voorbeeld € 5.000,–) vaak per kwartaal het rendement naar u over (dus geen vast bedrag ) minus de provisie (in dit geval 20%). Omdat de huuropbrengsten per maand verschillen zullen uw ontvangsten dat ook doen. Een gegarandeerd rendement geeft dus zekerheid over uw inkomsten. Een nadeel is dat u natuurlijk voor zekerheid betaalt en u nooit profiteert van de mogelijke stijgende huurinkomsten en dat deze niet geïndexeerd zijn.
Sommige parken/organisaties werken met een zogenaamd ‘ondergrens rendement’ of ‘minimaal gegarandeerd rendement’. De kosten zijn voor het park en er wordt per periode een gegarandeerd bedrag uitbetaald (in percentage ergens tussen de 2 en 3% gemiddeld ). Alles erboven wordt vaak op basis van 75/25 verrekend. Aan het einde van het jaar wordt dus gekeken wat de echte verhuur opbrengsten zijn geweest. Het wordt verrekend met wat u heeft ontvangen. Alles erboven ontvangt u 75% van en de verkoper 25%. Volgens ons, mits het park potentie heeft, de beste vorm van rendement, mits alles volstrekt duidelijk is uitgewerkt en vastgelegd.
Let op:
Kijk goed na dat u geen rendement krijgt voorgerekend met een bedrag inclusief BTW. Teruggave van BTW is bij verhuur mogelijk onder voorwaarden, maar is natuurlijk geen rendement op uw vermogen, Wij hebben hiermee veel ervaringen met diverse organisaties opgebouwd waarbij de uitwerking niet correct was.