Waar teken ik allemaal voor

Er zijn meerdere verplichte contracten te ondertekenen.

De aankoop/prijsopgave
De aankoop overeenkomst
- Hier moet duidelijk de prijs van de kavel woning extra in of exclusief btw staan en de ontbindende voorwaarden staan..
- De kavellijst: Let op: zorg dat het aantal m2 bekend is.
De algemene leveringsvoorwaarden: waarvan u aangeeft hiermee volledig akkoord te gaan.
Let op: ontbindingsvoorwaarden, vergoeding en de verzekering bij bouw en aflevering.
Bij verhuur
Bij verhuur ondertekent u een zogenaamde beheer- en exploitatieovereenkomst.
Let op zijn de rendementen echt netto.
Bij aankoop ondertekent u de prijslijst van de parkkosten.

Let op zijn prijsverhogingen gemaximaliseerd en of geïndexeerd door Recron.
Bij huur van de kavel de huurovereenkomst.

Let op indien jaarlijks opzegbaar, wat dan met uw recreatiesong ? wat wordt bedoeld met recreatiesong Bij aankoop van de grond: de aankoopovereenkomst voor de grond.

Let op erfdienstbaarheden en onderzoeksplicht als blijkt dat er een andere bestemming op deze grond zit of komt.

De aannemersovereenkomst
Bij koop van een stenen woning heeft u te maken met de aannemersovereenkomst.

Let op aantal bouwtermijnen en aan wie wordt betaald en wat bij faillissement
Bij koop chalet wordt een aanbetaling verwacht.

Let op aan wie betaalt u en wanneer en hoe hoog
Ontvangst parkreglement en voorwaarden.

Let op algemene bepalingen: lees vooral de hieronder vermelde zaken bij algemene bepalingen

De algemene bepalingen
Betaalt u mee aan gezamenlijke kosten voor het terrein (bv. nieuwe waterleidingen/televisiekabels).

Mag u ook zelf commercieel verhuren of moet dat uitsluitend via het park en wat zijn de kosten Moeten vrienden/kennissen betalen als ze bij u logeren of op bezoek komen
Mag u verkopen zonder goedkeuring van de VVE of als deze er niet is met de eigenaar.
Zijn met het park bestemmings plan aanpassingen te verwachten.
Is er een gezamenlijke verzekering (brand en opstal) of moet u die individueel afsluiten
Wordt er verplicht tot gezamenlijk onderhoud en zo ja wat zijn de kosten
Is er vastgelegd of je bij je chalet mag parkeren en voor hoeveel auto’s

Kijk ook naar :
Zit vuil afhaal in de parkkosten.
Wat is de opslag bij gas water en licht.
Heeft de beheerder van het park toegang tot uw eigendom.
Mag u op uw eigen terrein kamperen (tentjes voor vrienden of de kinderen).
Zijn er verplichte kleuren voor verfwerk (kozijnen, buitenkant) en zijn er onderhouds afspraken.
Wie is er aan te spreken bij problemen met afwatering en/of stormschade.