De 11 meest gemaakte fouten door woningkopers.

De 1ᵉ “Onverwachte Kosten”

Het probleem van onverwachte rekeningen en kosten.
De prijs was toch inclusief 21% BTW en de woning werd toch vrij op naam geleverd? Wat bedoelt de verkoper eigenlijk met het kettingbeding en de kosten voor de gezamenlijke infrastructuur? Wat zijn mijn rechten als er geen VVE is en wat zijn de nadelen als die er wel is? Kijkt u maar eens naar het kopje “Waar tekent u eigenlijk voor”

De 2ᵉ “Verborgen Gebreken”

Herstelkosten zijn voor u.
Veel woningen worden aangeboden zonder een makelaar of technische en bouwkundige informatie. Heeft u wel voldoende onderzoek gedaan naar de staat waarin de woning verkeert en heeft de verkoper alle verborgen gebreken wel gemeld? Is na noodweer daklekkage zichtbaar en kan deze op de verkoper worden verhaald? En wat te doen als de vloer rot blijkt te zijn?

De 3ᵉ “De Huurovereenkomst”

De huurovereenkomst wordt opgezegd en wat moet u nu met uw woning?
Kijkt u eens bij het kopje “Alles over huurgrond” en voorkom problemen.

De 4ᵉ “Kopen Zonder Makelaar”

Bij wie kunt u claimen?
Ons advies is: voorkom dat u in deze situatie terecht komt en koop altijd met een makelaar die bij twijfel een onderzoek doet of laat doen. Vaak kost dit maximaal ca. € 250,- en het voorkomt veel ellende.

De 5ᵉ “Vergunningen”

U koopt een woning waarvoor de eigenaar een permanente woonvergunning zegt te hebben.
Er bestaan in Nederland anno 2017 ca. 112.000 vakantiewoningen. De bouwkwaliteit en uitstraling zijn de laatste jaren sterk verbeterd: sommige zijn niet meer van ‘echte huizen’ te onderscheiden. Ze zijn voorzien van alle luxe en comfort. Gas, water, elektriciteit en snel internet worden als vanzelfsprekend ervaren en zo worden de woningen ook opgeleverd. Geen wonder dat steeds meer mensen zich afvragen of er permanent gewoond mag worden in een recreatiewoning. In het bestemmingsplan is vastgelegd dat men niet permanent mag wonen in een recreatiewoning. De reden is dat deze huizen zich bevinden in het buitengebied dat bedoeld is als recreatiegebied. Door permanente bewoning van deze huizen toe te staan, neemt het aantal beschikbare recreatiewoningen voor het toerisme af. Een gevolg is dat er meer huizen moeten worden gebouwd in deze buitengebieden om recreatie toch mogelijk te maken. Door nog meer te bouwen wordt de rust in deze gebieden verstoord. Daarnaast is er ook nog een bouwtechnische reden: aan huizen waar men permanent in woont worden andere (zwaardere) bouwkundige eisen gesteld.

De 6ᵉ “Verkeerde Nota”

Geen juist-gespecificeerde aankoopnota.
Wordt de grond bij aankoop nu belast met 2%, 6% of 21% BTW? En als de huuropbrengsten in box 3 vallen en de waarde van de woning ook, hoe wordt dit dan bepaald? Telt de aankoop van de inventaris mee en moet ik hier dus ook vermogensbelasting over betalen gedurende enkele jaren?

De 7ᵉ “Zakelijk Kopen”

U koopt zakelijk en wenst aftrek van de BTW en de KOR regeling te gebruiken.
Wat is de KOR regeling nu precies en mag ik die ook gebruiken voor mijn woning? Geldt deze voor mijn algehele inkomsten?

De 8ᵉ “Kopen Onder Voorbehoud”

U koopt onder voorbehoud van financiering. Geen risico dus, wordt u verteld.
Probleem: u dient minimaal twee erkende aanvragen en afwijzingen door twee verschillende banken voor ontbinding aan te leveren en aanvragen brengt flinke kosten met zich mee.

De 9ᵉ “Schulden”

Is de aankoop van een recreatiewoning waarbij de woning verkocht mag worden wel schuldenvrij?
Probleem: de vorige eigenaar had een aanbiedingsplicht en een huurschuld op het park en u krijgt alle rekeningen. Vaak zijn dit rekeningen van parkkosten, achterstallige energiekosten en raparatie- of onderhoudskosten. Deze kunnen hoog oplopen; hoe gaat u dit oplossen?

De 10ᵉ “Verborgen Kosten”

Het afgegeven rendement kent verborgen kostenposten en is deels inclusief BTW en deels niet.
Probleem: het echte rendement ligt veel lager dan voorgespiegeld, had u dan nog wel gekocht? Kijkt u eens bij het kopje “wat is het echte rendement”.

De 11ᵉ “Alles Zelf Doen”

Alles zelf willen doen, zonder de hulp van een specialist.
Probleem: u denkt op kosten te kunnen besparen maar welke kosten zijn dat dan? Als u kiest voor no cure no pay betaalt u uitsluitend een vast percentage van 30% over de mogelijke besparingen welke deze specialist voor u heeft gerealiseerd bij de aankoop. Dit betekent een betere aanschafprijs voor u, vanzelfsprekend de juiste documenten, geen problemen achteraf en gedurende het gehele aankoopproces een professional aan uw zijde om te voorkomen dat u in Tros Radar komt.