Tag: Basisregistratie

Wet basisregistratie
12 november 2019
Relevante onderwerpen
Personen/burgers zijn verplicht de informatie die er over hen in de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) staat actueel te houden.
lees meer