Als u aan het einde van het jaar minder dan € 1.883,- aan BTW dient te betalen, kunt u in aanmerking komen voor deze regeling.

Kleine ondernemersregeling, zogenaamde K.O.R

Wellicht hoeft u helemaal geen BTW te betalen. Download de brochure van de Belastingdienst op belastingdienst.nl . U kunt belastingvermindering krijgen op het bedrag dat u moet betalen als u aan de volgende vier voorwaarden voldoet:

  1. U hebt een eenmanszaak of uw onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma
  2. U moet na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883,– BTW betalen in een jaar
  3. Uw onderneming is in Nederland gevestigd
  4. U voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de BTW