Personen/burgers zijn verplicht de informatie die er over hen in de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) staat actueel te houden.

Wet Basisregistratie

Personen/burgers zijn verplicht de informatie die er over hen in de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) staat (later de Basis registratie Personen, BRP) waarheidsgetrouw en actueel te houden, bijvoorbeeld als er een verhuizing plaatsvindt. Houdt men zich daar niet aan, dan kan de gemeente een boete opleggen. Die boete is een bestuurlijke boete van € 325,–, ( 2017) op te leggen door het college van B&W.