De rente bereikte in 2017 een absoluut dieptepunt. Het beleid van de ECB trof uw eventuele vermogen. Bijna 1100 miljard euro kwam extra op de markt. Gevolg is dat banken makkelijker kredieten kunnen gaan verstrekken en geld ‘goedkoper’ wordt dan ooit tevoren.

De rente gaat dalen richting 0%

De inflatie zorgt voor een waardevermindering van uw vermogen. Uw spaargeld levert niet eens voldoende op om uw vermogensbelasting te kunnen betalen.
Alternatieven om op een minder risicovolle manier uw spaargeld te beleggen zijn er (vrijwel) niet. De markt van professionele projectontwikkelaars van recreatiewoningen profiteert hiervan. De NVM geeft aan dat voor de komende jaren de vraag naar recreatiewoningen voor het eerst hoger zal zijn dan de nieuwbouw (per jaar 3500/1500 woningen). De marktvraag naar recreatiewoningen groeit (verschillend per regio, vraag uw makelaar) en de demografische opbouw van de bevolking (vergrijzing) onderstreept de toenemende perspectieven voor verhuur; lees rendementen op een recreatiewoning.

Tendens: meer vraag naar recreatiewoningen voor rendement

Een geheel nieuwe groep kopers betreedt de markt. De groep welke op zoek is naar een hoger rendement dan de bekende bestaande mogelijkheden bieden (t.w. banksparen, obligaties, aandelen). Deze groep koopt een recreatiewoning voor uitsluitend verhuur of een combinatie van verhuur en zelf genieten.

U leest:

  1. Rendementen van 7%
  2. Rendement na aftrek BTW
  3. Verhuuropbrengsten van € x
  4. Prognose rendement
  5. Bruto opbrengsten € x
  6. Ondergrens rendement
  7. Variabel rendement

Echte rendement

Het is moeilijk te doorgronden wat nu daadwerkelijk het rendement op uw geïnvesteerde vermogen is. Vakantiehuiswinkel bekijkt het heel simpel: de verhuuropbrengsten minus alle kosten welke het park en/of verhuurorganisatie rekent is € x. Dit bedrag gedeeld op uw totale investering (ex BTW) is het netto rendement.

Voorbeeld

U koopt een recreatiewoning exclusief BTW van € 150.000,– incl. bijkomende kosten. De verhuuropbrengsten zijn € 20.000,–. Hiervanaf gaan alle kosten van het park (kijk hier nauwkeurig naar, er staan veel kleine lettertjes in overeenkomsten), stel dat dit totaal is € 5.000,–. Daarnaast betaalt u de provisie voor het verhuren van de woning, stel 20%, zijnde € 4.000,– (let op: sommige vragen tot 35%). Blijft over € 11.000,–. Hiervan gaan vaak nog af de kosten van verzekering en gemeentelijke belastingen (vraag dit na). Wanneer u totaal € 10.000,– overhoudt, is uw rendement op uw investering van € 150.000,– dus 6,6% netto op uw investering. Let op: dit is box 3 inkomen, dus vrij van inkomstenbelasting, maar het (on)roerende gedeelte van uw investering valt onder vermogensrendementsheffing. Bij aankoop kunt u door de juiste uitsplitsing op de factuur aanmerkelijke bedragen sparen.

Variabel of gegarandeerd rendement

De verwarring ontstaat als er bijv. sprake is van een prognose, ook wel variabel rendement genoemd. De verkoper maakt dan na aftrek van alle vaste kosten (in dit voorbeeld € 5.000,–) maandelijks het daadwerkelijke rendement naar u over (dus geen vast bedrag, ook wel genoemd ‘gegarandeerd rendement’) minus de provisie (in dit geval 20%). Omdat de huuropbrengsten per maand aanmerkelijk verschillen (het effect van het zogenaamde voor-, hoofd- en naseizoen), schommelen uw ontvangsten per maand flink en kunnen deze mee- of tegenvallen. Een gegarandeerd rendement geeft dus zekerheid over uw inkomsten. Als u het goed uitonderhandelt en de juiste zaken benoemt, geeft dit ook zekerheid over uw kosten. Een nadeel is dat u natuurlijk voor zekerheid betaalt en u nooit profiteert van de stijgende vraag naar overnachtingen, immers met u is een vast bedrag afgesproken.
Sommige parken/organisaties werken met een zogenaamd ‘ondergrens rendement’ of ‘minimaal gegarandeerd rendement’. De afgesproken kosten zijn voor het park, daarnaast wordt er per maand een gegarandeerd bedrag uitbetaald (in percentage ergens tussen de 3 en 4%). Aan het einde van het jaar wordt gekeken wat de daadwerkelijke opbrengsten zijn geweest. Verrekend met het bedrag dat u al heeft ontvangen, gaan deze na aftrek van een provisie alsnog naar u. Het beste van twee werelden, mits alles juist en volstrekt duidelijk op papier staat.

Let op:

Wees erop alert dat u geen rendement krijgt voorgerekend met een bedrag inclusief BTW. Teruggave van BTW is een prettige bijkomstigheid, maar is geen rendement op uw vermogen, hoe mooi enkele aanbieders dit ook stellen. Vakantiehuiswinkel heeft op dit gebied veel expertise opgebouwd, kent de markt en reputatie van elke vorm van rendement en het vastleggen daarvan. Vraag u ons gerust naar onze ervaringen en uw mogelijkheden.